150 יום קודם החג- במוסקבה החלו באפיית המצות

פעילי חב"ד בבירה הרוסית מסבירים זאת, ב"היערכות רבה, הכרוכה בבירוקרטיה ברוסיה ושינוע של אלפי קילומטרים של תשמישי הקדושה, מוצרי המזון הקשרים ועוד, למען יהודי רוסיה בכלל".

טולי פיקרש 29/10/2009

(צילום: אורח)

המושג - 'שלושים יום קודם החג', המובא בהלכה לקראת החגים, מקבל ברוסיה משמעות עמוקה ורבה יותר. ככה זה, כאשר 150 יום קודם החג, החלו במוסקבה באפיית המצות למען יהודי חבר העמים. פעילי חב"ד בבירה הרוסית מסבירים זאת, ב"היערכות רבה, הכרוכה בבירוקרטיה ברוסיה ושינוע של אלפי קילומטרים של תשמישי הקדושה, מוצרי המזון הקשרים ועוד, למען יהודי רוסיה בכלל".

כאמור, כבר השבוע החלו במוסקבה באפיית המצות לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, שיחול בעוד כחמשה חודשים, כדי לספק את המצות לכל מאות הקהילות היהודיות ברחבי חבר העמים, המופעלים על ידי מאות רבנים ושלוחי חב"ד. מאפיית המצות הענקית, הוקמה לפני שנים מספר בפרבר העיר מוסקבה, ביוזמת רבה של רוסיה הרב בערל לאזאר, כאשר צוות משגיחי כשרות מיומן מטעם מערכת הכשרות המהודרת של הרבנות הראשית של רוסיה, ליווה את כל תהליך הכנת הקמח, וכעת עומד צמוד לפקח על כל האפייה והאריזה.

על המאפייה אחראי הרב שניאור הלפרין, הדואג אישית לתפעול ושינוע מאות טונות המצות, שכאמור, באפייתם החלו כבר השבוע. בד בבד, יצא צוות של דיינים ממוסקבה,יחד עם ראשי מערכת הכשרות מטעם הרבנות הראשית לרוסיה, בראשות לאזאר, למולדביה שבחבר העמים, והכשירו מפעל גדול של יין, כדי לספק את צריכת היין הכשר לפסח לכל חבר העמים.באיגוד הקהילות היהודיות בחבר העמים, פועלים כל העת ובמשך כל השנה כולה, לספק את כל הצרכים הרוחניים של הקהילות היהודיות הרבות בחבר העמים, כל השנה כולה, ובחגים, ביתר שאר וביתר עוז.