הממשלה אישרה את תוכנית המענקים לעולים מחבר המדינות

היום אישרה הממשלה את תוכנית המענקים החדשה של הסוכנות היהודית והמשרד לקליטת העלייה לעולים מחבר המדינות. התוכנית החדשה, שתקציבה עומד על כ-32 מיליון ₪ הוצעה לנוכח המשבר הכלכלי שפוקד באופן חריף את חבר המדינות. התוכנית נועדה לסייע בקליטת העולים מחבר המדינות בתחומי הדיור והתעסוקה.

 

עמי שרון 15/03/2009

במסגרת התוכנית יוענקו מענקים בסך של כ-5000$ למשפחות העולים שיעלו מקיץ 2009. המענקים נועדו לסייע בשכר הדירה לעולים בשנים הראשונות, בהכשרה מקצועית ובתעסוקה לעולים. תקצוב התוכנית יעשה על ידי הסוכנות היהודית והמשרד לקליטת העלייה.

הזכאים לסיוע הם עולים בגיל העבודה, אשר אינם עולים לארץ במסגרת תוכנית קליטה אחרת של הסוכנות היהודית.

לאחר אישור התוכנית בממשלה ציין מנכ"ל הסוכנות היהודית משה ויגדור כי דווקא בתקופה קשה לכלכלה העולמית ולכלכלת ישראל מעלות הסוכנות היהודית וממשלת ישראל את סוגיית קליטת העלייה לראש סדר העדיפויות שלהן. "אין ספק כי מדינת ישראל תצא נשכרת ממימוש התכנית, והמשק הישראלי יקבל עידוד וסיוע איכותי בדמותם של העולים החדשים". אמר מנכ"ל הסוכנות היהודית עם אישור התכנית בישיבת הממשלה.