שליחת הכתבה הסוכה והלולב– כמודל אידיאלי לאחדות לאומית בעם ישראל לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: