שליחת הכתבה בית הכנסת "שירת גיל-עד" בטלמון לזכרו של גיל-עד שער הי"ד יזכה לתמיכה מיוחדת ממשרד הדתות לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: