שליחת הכתבה 60% מכלל הציבור מתכוונים לצום ביום כיפור, רבע מהציבור מתכוון להגיע לכל התפילות בבית כנסת לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: