שליחת הכתבה 350 מנייני תפילה ביום הכיפורים. צפי ל-68,000 מתפללים חילוניים ודתיים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: