שליחת הכתבה חוזר לפעילות: קורס החובשים לבני ישיבות ההסדר בו השתתף דביר שנרב הסתיים בהצלחה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: