שליחת הכתבה הותר לפרסום: הנרצח הלילה - דביר שורק ז"ל מעפרה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: