שליחת הכתבה הבוקר בתל אביב: רחוב "עונש מוות למחבלים" פינת "בלוני התבערה" לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: