שליחת הכתבה חקירת פרשת ליצמן: המשטרה ממליצה - "נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לכאורה להעמדה לדין" לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: