שליחת הכתבה כלת פרס ישראל למפעל חיים לשנת תשע״ט: רונה רמון ז״ל לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: