שליחת הכתבה בדרך ההפוכה: מהמחשב חזרה אל הכתב לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: