שליחת הכתבה הרב ישראל רוזן, ראש מכון 'צומת' הלך לעולמו לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: