שליחת הכתבה הרב שנוולד לרבני התפוצות: הירתמו לחיזוק צביון השבת לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: