שליחת הכתבה הרב יהושע אליס מונה לשליח ארגון "שבי ישראל" בקטוביץ', פולין לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: