שליחת הכתבה 150 יום קודם החג- במוסקבה החלו באפיית המצות לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: