שליחת הכתבה רק אצל הנוער: מפד"ל וקדימה יושבים יחדיו לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: