שליחת הכתבה עשרה ספרי תורה חדשים הוכנסו במדינות חבר העמים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: