שליחת הכתבה חמש שנים למבצע "חומת מגן" - נקודת מפנה ב"קרב על הרוח" לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: