שליחת הכתבה נרות הניסים הגבורות והמנהיגות - בעיר מודיעין לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: