שליחת הכתבה 15 מיליון ש"ח יושקעו בהנגשת אתרי תיירות בארץ לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: