שליחת הכתבה אין חרות של אמת ניתנת לעם על מגש של כסף. לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: