שליחת הכתבה נשיא ליטא הנחה להשלים את החקיקה להסדרת השבת הרכוש היהודי לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: