לראשונה בבתי הדין: אישה בתפקיד משפטי


השבוע החליטה ועדת המכרזים של בתי הדין למנות אישה לתפקיד עוזרת משפטית לדייני בית הדין הרבני, החלטה שהיא תוצאה של מאבק משפטי ממושך אותו מנהלים הארגונים "עתים" ו"מרכז רקמן" מזה שנים ארוכות.

עידן הראל 06/08/2018

(צילום: Pixabay)

לראשונה במאה שנות קיומו של מוסד בתי הדין הרבניים הרשמיים בישראל תכהן אשה כחלק מהמנגנון השיפוטי עצמו ובכך לראשונה אשה תהיה שותפה רשמית להליך קבלת ההחלטות בגוף השיפוטי הדתי. "זהו צעד משמעותי, אך ודאי לא אחרון, במאבק למען שוויון מגדרי בבתי הדין הרבניים, מוסד בו יש אפלייה מובנית ברוב עמדות ההשפעה וההכרעה". אומרת עו"ד קרן הורביץ - מנהלת היחידה לקידום מדיניות וחקיקה במרכז רקמן, אוניברסיטת בר אילן "אנו תקווה כי מינוי זה הוא הסנונית הראשונה לשיתוף אמיתי ומלא של נשים בבתי הדין הרבניים ומאחלות לעוזרת שהתמנתה הצלחה במילוי תפקידה ובטוחות כי בתי הדין יתברכו במינוי זה".

#11453 לראשונה מונתה אישה לתפקיד משפטי בבתי הדין

עו"ד אלעד קפלן מארגון 'עתים' מוסיף: "אנו מברכים על הצעד החשוב, שיש בו בשורה של ממש לציבור המתדיינים, ושמחים בהצלחת המאבק למינוי אישה ראשונה בתפקיד יועצת משפטית לדיינים. מדובר באבן דרך חשובה, תוך הפנמה שהממסד הדתי שייך לכלל עם ישראל ונשים חייבות לכהן בו בתפקידים משמעותיים. אנו תקווה שצעד זה יסמן את תחילתו של שינוי רחב, של מינוי נשים נוספות גם בתפקידי מפתח אחרים, בבתי הדין הרבניים ובממסד כולו. זאת, על מנת להביא לשירותי דת שמחוברים לציבור ומייצגים את כלל גווני האוכלוסייה".