ירושלים הבנויה לתלפיות - תל שכל פיות פונים אליה

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"- ביום כ"ח באייר תשכ"ז שמענו את ההצהרה המפורסמת יוצאת מפיו של מפקד חטיבת הצנחנים מוטה גור: "הר הבית בידינו", בעת ההיא אף זכינו לקבל את העיר העתיקה שהייתה חצויה ו"בליבה חומה". מאז אותה הצהרה היסטורית טוענות שלוש הדתות "גזולה היא בידיכם".

עמי שרון 14/05/2018

(צילום: Pixabay)

(צילום: אורח)

"ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו". הרד"ק מבאר פסוק זה שעיני כל העמים(ההרים) נשואות לכבוש את ירושלים אך הקב"ה אומר, אני בחרתי בעם ישראל ובארץ ישראל, ובתוכה בחרתי את ירושלים ואין לאומות העולם שום זכות בירושלים.

70 שמות ניתנו לירושלים במשך הדורות, וכולם מפורטים במדרש רבה י"ד י"ב. שמותיה של ירושלים ניתנו לה מאז שמלכיצדק יצא לקראת אברהם וקרא לה "שלם" ואברהם בדרכו לעקידת יצחק בנו הוסיף "בהר ה' יראה" והקב"ה צירפם יחד לירושלם.

שמותיה האחרים של ירושלים כלילת היופי, טבורה של ארץ ישראל והעולם כולו נזכרים במקורות שונים כחלק ממאפייניה של העיר: ציון, יפה נוף, משוש כל הארץ, ירכתי צפון, קריית מלך רב, אריאל, מוריה, עיר דוד, עיר הצדק ועוד כהנה וכהנה.

 

אחד השמות של ירושלים נובע מההלכה שמכל מקום בעולם יש לכוון את תפילותינו לירושלים כתל שכל פיות בעולם פונים אליו, ומכאן גם שם מכללתנו "תלפיות", כמכללה מרכזית לחינוך שעיני מורות רבות נשואות לכאן.

 

לשנה הבאה בירושלים הבנויה.

בברכה,

בנימין בהגון ראש מכללת תלפיות לחינוך.