כנס האחדות של רבני הציונות הדתית

מאות רבנים גדשו את אולמות כנס האחדות בבנייני האומה. בקבוצות הדיון סביב שולחנות עגולים, דנו הרבנים במגוון נושאים העומדים על הפרק. בין שאר הנושאים בהם דנו הרבנים בשמחה ואש בעבודת ה', בתי ספר מקיפים, פוסט מודרניזם, רפורמים וקונסרבטיבים - מקומם בחברה והתמודדות עם השפעתם, המשפחה- גירושין, נישואין, מגדר ופמיניזם, החיבור והשותפות עם העולם החרדי, השבת במדינת ישראל, לימוד תורה בציבור, האחריות על יהדות היום, נשים בבית הכנסת ובקהילה ואתגרים בצה"ל.

אביעד ברטוב 13/05/2018

(צילום: אורח)

"התחלנו עכשיו ברוך ה' את הכינוס של הציונות הדתית 'עין בעין', ואנחנו רואים עין בעין איך הרבנים באים לכנס של אחדות להודות לקב"ה, בשמחה", אומר הרב עמיחי אליהו ממארגני הכנס. "מאות רבנים כבר יושבים סביב שולחנות ודנים. אנחנו מצפים גם לכנס המרכזי, להשראת השכינה המיוחדת שתהיה פה, ואנחנו מצפים לראות בגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו".
הרב בנציון אלגזי, שהגיע גם הוא לכנס, אמר: "זכינו שכלל רבני ישראל התכנסו כך, והם מבינים שרב הוא לא רק זה שפועל למען התורה, אלא זה שפועל למען כלל הציבור. ממש כמה ימים לפני מתן תורה,  זכינו ל'ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד'".
חבר הכנסת מוטי יוגב אמר: "ברוך ה' שאנחנו זוכים לראות כאן את מאות רבנים מתכנסים ודנים באחדות ישראל ובבניינה של ירושלים, משמח מאוד. בעזרת ה' יזכו כולם לראות בטוב ירושלים, ובבניינה השלם".
הרב חיים נבון, שנמנה גם על הועדה המארגנת של האירוע, אמר: "שמחה מיוחדת להיות כאן עם כל כך הרב רבנים, מגוונים כל כך, כולם באו להודות על שבעים שנות מדינה ועל ירושלים, הלוואי שנזכה להרבה אירועים כאלה".
הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, אמר: "אנחנו אומרים היום גם 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו', וגם 'אנא ה' הושיעה נא'. אנחנו מודים על כל הנפלאות שעשה עמנו עד כה ובעת האחרונה, וגם מבקשים על העתיד של מדינת ישראל בפנים ומול אויביה. בזכות האחדות הזאת כאן היום, נזכה להגיע לחג מתן תורה באופן הזה". בנוגע להיענות הגדולה לכנס אמר הרב שפירא: "תכננו להיות מופתעים, וכך היה. היינו צריכים לעצור את ההרשמה בסוף".
לאחר סיום וסיכום הדיונים, יתכנסו הרבנים למעמד מרכזי, בו ינאמו זקני רבני הציונות הדתית, בשילוב קטעי מוזיקה וסרטונים. כמו כן, יוצגו נתונים חדשים על הציבור הדתי לאומי, שיציגו את תמונת המצב העדכנית ויתקיים עליהם דיון.
הכנס מתקיים בסימן 70 שנה למדינת ישראל ו-51 שנים לשחרור ירושלים, לקראת יום ירושלים שיחול ביום א' בשבוע הבא. המארגנים מספרים על היענות מפתיעה במימדיה לכנס, שמאגד בתוכו רבנים מכל הקשת של הציבור הדתי לאומי בישראל.