שליחת הכתבה פתיחת שנה"ל האקדמית | סקר: 30% מהסטודנטים הדתיים מעריכים שלעולם לא יוכלו לרכוש דירה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: