שליחת הכתבה כ- 350 נציגי "מכבי העולמי" מרחבי העולם הגיעו לקונגרס התנועה בכפר המכביה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: