שליחת הכתבה נחנך הגן הארכיאולוגי "כתף הינום" לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: