שליחת הכתבה בשבוע בו חל יום השואה הבינלאומי: נפרץ וחולל בית כנסת בירושלים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: