שליחת הכתבה נתפס המחבל מפיגוע הירי בגבעת אסף לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: