שליחת הכתבה פוענח רצח דוד אמויאל בטבריה: "נשבע בספר התורה" - ודקר את חברו לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: