שליחת הכתבה הבית היהודי בבני ברק מנע השתלטות לא חוקית על בית הספר הממלכתי דתי לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: