שליחת הכתבה צאת יוה"כ-נכנסים להילוך גבוה: בונים סוכות לקשישים ובעלי מוגבלויות בכל רחבי הארץ לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: