שליחת הכתבה בג"ץ: המדינה תפנה את 'חאן אל אחמר' לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: