שליחת הכתבה בניגוד לעמדה הרשמית: התנגדות לייצוג נשים באסיפה הבוחרת למועצת הרבנות לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: