שליחת הכתבה לאחר התערבות בית הדין הרבני - סרבן הגט ירון אטיאס נתן גט לאשתו מזל והיא שוחררה מעגינותה לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: