שליחת הכתבה המשטרה נערכת לקראת אירועי יום ירושלים ו-"ריקודגלים" המסורתי לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: