שליחת הכתבה לראשונה - מדינת ישראל תיתן מענה לנשים עגונות בכל רחבי העולם היהודי, גם אם אינן אזרחיות ישראל לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: