שליחת הכתבה תלמידי החינוך הדתי מתנגדים לסרבנות וקוראים לשיח מאחד בקרב כל בני הנוער לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: