שליחת הכתבה ראש הממשלה למשתתפי כנס בוני חברון: ״ממשיכים לחזק את היישוב היהודי״ לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: