שליחת הכתבה לאחר עליית ריביות משכנתא בשנת 2016, הריבית שוב יורדת ב2017 לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: