שליחת הכתבה הרבנים הראשיים קוראים לייחד את ההקפה השלישית לשובם של גולדין ושאול לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: