שליחת הכתבה סלקציה ביו״ש: בניית אתר איסוף הפסולת ראמון הוקפא כי הגרמנים מסרבים שישרת יהודים לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: