שליחת הכתבה בית הדין פסק: הירושה תעבור לבן שקרוביו העלימו את דבר קיומו לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: