שליחת הכתבה לראשונה מאז מלחמת ששת הימים - שטחה של ירושלים שוב גדל לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: