שליחת הכתבה השר אורי אריאל מתחיל לבנות עבור גיל הזהב לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: