שליחת הכתבה הרב לאו קורא לחזק את מערך ההסברה בקרב יהודי התפוצות לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: