שליחת הכתבה לאחר 63 שנים נקבר הפרטיזן היהודי כדת וכדין לחבר:

מאת:
כתובת השולח (דוא"ל):
שם נמען:
כתובת נמען (דוא"ל):
הערות: