משמעות הנחת התפילין

למה להניח תפילין? מה זה יוכל להועיל לי, אם נשתמש בלשונם של אנשים חסרי אמונה, "הקופסא" שאני מניח על הראש?

עמית קליין ו08/10/2018

(צילום: יחצ)

שאלות כאלו ואחרות נשאלות על ילדים ומבוגרים בכל הגילאים ולכן זה חייב לעורר אותנו לתת תשובה ראויה לכך. כמובן ששאלה זו אפשר לשאול על שאר המצוות כמו ציצית ועוד , אך כאן אסביר את הרעיון העיקרי של מצוות תפילין.

על מנת להסביר את מהות תפילין מחיר אנו צריכים לגשת לתוכן העיקרי של התפילין והם הפרשיות הכתובות על הקלף, הנמצאות בתוך התפילין. הסיבה שפרשיות אלו נבחרו להיגלל בתוך התפילין היא מכיוון שבהם כתוב את חיוב מצוות תפילין .
שני פרשיות בפרשת בא- "קדש" "והיה כי יבאך" -נושאות בתוכם את החיוב להנחת תפילין כפי שכתוב "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך " ובנוסף " והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך".
בנוסף לכך, בפרשת ואתחנן כתוב את פרשיית "שמע" ,ובפרשה שאחריה כתוב את פרשיית "והיה אם שמע" שגם שמה כתוב את הציווי של הנחת התפילין.

הרב זיני שליט"א היה נוהג לומר שיש הבדל  המופיע בין שתי הפרשיות הראשונות לבין שתי הפרשיות האחרונות ( בין לתפילין של רשי ובין לתפילין של רבנו תם). בפרשיות האחרונות כתוב את המילה "וקשרתם" מה שלא כתוב בפרשיות הראשונות . שינוי זה אומר דורשני, מדוע יש תוספת ?

מהו התוכן של הפרשיות ? שתי הפרשיות הראשונות עוסקות ביציאת מצרים, קדושת הבכורות ופדיונן, איסור אכילת חמץ, שאלות הבנים ועוד .
הפרשיות האחרונות עוסקות באהבת ה' ,לימוד תורה , שמירת מצוות כמו מזוזה ועוד.

על מנת לעמוד על ההבדלים הייתי רוצה להביא את מאמר חז"ל ופירוש  על כך (לעניות דעתי ) העוסק במשמעות המילה לטוטפת. הגמרא במסכת סנהדרין ד: אומרת כך -"ר"ע אומר אינו צריך "טט" בכתפי- שתים. "פת" באפריקי- שתים". רבי עקיבא מלמד אותנו מניין אנו למדים שצריכים ארבעה פרשיות בתפילין? לומדים זאת משפות זרות באפריקי וכתפי.


וכאן השאלה הגדולה, וכי אין לנו מקום ללמוד זאת מהלשון שלנו אז  אנו הולכים לחפש שפת עמים אחרים? הלא זה בדיוק הלימוד של רבי ישמעאל שמוציא את העקרון של ארבעה פרשיות תפילין מתוך הכתוב שלנו בכמות ובדקדוק המילים לטוטפת הכתובות בתורה.
אלא בדיוק להיפך רוצה ללמד אותנו רבי עקיבא.


כאשר אנו מניחים תפילין אנו צריכים לזכור את מאמר חזל שכתוב בו " וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"- אלו תפילין של ראש". התפילין זה הכח שאנו באים נגד כל אומות העולם, שבו אנו יכולים להתעמת מול כל הדעות והתפיסות של העמים. ולכן רבי עקיבא מביא פירוש הלקוח מהעמים לגבי המילה לטטפת , לא שהוא צריך זאת , אלא על מנת להוכיח שאנו מסוגלים להתמודד עם כל התרבויות של כל העמים , מול התפיסה האלילית  הרואה את העולם כרע ואין אפשרות לתיקון. התורה מגישה תפיסה של תשובה , של תיקון של עולם שהיה שלם והתקלקל עקב חטא האדם הראשון.

יציאת מצרים היא השבירה של כל התפיסות הזרות שהיו במצרים, כל האלילים שהיו במצרים וכל האמונה שם שראתה ביהודי את העבד "שלא יוצא לעולם", מתמוססת.
עם ישראל לוקח את הבלתי יאומן, בלתי אפשרי והופך אותו לאפשרי . כל התוכן של הפרשיות הראשונות מלמד אותנו את הפוטנציאל הטמון בעם ישראל להפוך את המציאות לאפשרית. וזה תפקידנו שאנו צריכים תמיד לזכור .


איסור אכילת חמץ הוא נועד כדי להזכיר לנו שאת החפזון שיצאנו ממצרים אנו צריכים לקחת איתו לכל ההיסטוריה. משה רבנו אומר לעם ישראל לצאת ממצרים בחפזון, וכי לא יכולנו לצאת בנחת, במתינות ולהכין צידה לדרך? לעם ישראל יש תפקיד חשוב שהוא לתקן עולם במלכות שדי, ואם יהודים יתחילו לחשוב ולהתארגן לצאת מהגלות , סביר להניח שהם לא יצאו משם כפי שאנו יודעים שרק חמישית מעם ישראל יצא ממצרים. הגלות משקיעה את היהודי בתוך עולם החומריות או במילים מודרניות הגשמה עצמית, לכן אנו צריכים לצאת משם אל ארץ הקודש ותמיד להיות בשאיפה לכך.
קדושת הבכורות נועדה להזכיר לנו את היום שיצאנו ממצרים, היום שבו ה' פסח על בתי בני ישראל ופגע בכל בכורות מצרים.

התוכן של הפרשיות האחרונות עוסק יותר בקשר בינינו לבין הקב"ה אם מיראה אם מאהבה. קשר זה יכול להתקיים דווקא בארץ ישראל ,לכן כתוב את המילה "וקשרתם" דווקא בספר דברים שכולו הכנה לקראת ארץ ישראל. קישור אמיתי של מהות התפילין אל המוח והלב שלנו יכול להעשות דווקא בארץ ישראל, ארץ שבה ה' משרה את שכינתו .


בהנחת התפילין אנו לוקחים את כל עולם החומר , בהמה גסה, והופכים אותו לקדושה על ידי התוכן שאנו מכניסים. ולא לחינם אנו מכניסים את הפרשיות שעוסקות ביום יציאת מצרים. מה מיוחד ביום זה ? אנו מלמדים את הבנים ש"בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים" מה הוא החוזק יד? אין המשמעות היא כמות הניסים שנעשו לנו שהרי גם בכניסה לארץ ישראל נעשו הרבה ניסים ליהושע בן נון אלא האופן שבו נעשה על ידי מידת החסד.


אמרו חז"ל שבאו מלאכי השרת לפני הקב"ה ואמרו לו מה נשתנו אלו מאלו? אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה , אלו מגלי עריות ואלו... מצד מידת הדין לא היינו ראויים לכך לכן אנו קושרים את התפילין על היד החלשה השמאל, אשר היא מבטאת את מידת הדין שאנו צריכים לקשור אותה ולתת לימין שהוא של חסד של הקב"ה להמשיך להשפיע עלינו , כי רק על ידי זה נוכל להשפיע על כל המציאות בכח התורה וכמובן בארץ הקודש.

לסיכום , הנחת תפילין היא לא טקס פונקלורי, סמלי אלא הוא חיבור של התוכן שנמצא בהם אל הטבע האמיתי שלנו, שהוא בנשמה שלנו .
  

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.

Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /home/virtual/datili/public_html/main/functions.php on line 49